e каватированный материалн скрининг хийх ажлын цар хүрээ