Өмнөд африканский алт олборлогчдод зориулсан энгэрийн тэмдэг