Үе үеийн карханагийн төрлүүдийн үзэл баримтлалын дүрслэл