эргэдэг шохойн зуух хэрхэн ажилладаг бинк уул уурхайн