шоо метр болгон буталсан чулууны түрдэг тэрэг хөрвүүлэх