төмрийн хүдрийн тоног төхөөрөмж дээр уурхайн үйл явц