дуулж дуулж үнэ цэнэ нь Өмнөд Африк гаралтай ашигт малтмал юм