асфальт үйлдвэр үйлдвэрлэгчид халуун холцын үйлдвэр бетон холих