Шинэ мм-ийн тасралтгүй халуун ган цувих тээрэм халуун ашиглалтанд оруулах дасгал