Чичиргээний чичиргээ болон олон тооны тооцоолол хийх