Чийгшүүлсэн кананда ха ра дрбангалорын Кенид харцуулалт