Холимог шорооны үйлдвэрлэлийн шугамд өөрчлөлт оруулах тухай