Сайжруулсан өнхрөх нарийвчлалыг сунгах муруйн хэмжилтийн нам дамжуулалтын шүүлтүүр