Саарал тээрмийн шугамын богино хүчдэлийн хэрэглээ сэргээн босголтын дэмжлэг