Нигерийн уул уурхайн салбарын бүрэлдэхүүн хэсгүүд юу вэ