Намиш Сингх шан хай хуудсыг дахин маш халуунаар татаж авах боломжтой