Асфальт хольцын хучилтын үнсний гүйцэтгэлийн туршилтын судалгаа