Алтны төвөөс зугтах баяжуулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагааны зарчим