АНУ-ын ган компанийн байнгын хяналт шалгалтын бүртгэл kotorыm